12/10/2020 - Cloudify - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cloudify và Delboel ký kết chuyển giao phần mềm thành công

Ngày 08/09/2020 công ty cổ phần công nghệ Cloudify Việt Nam và công ty TNHH Delboel đã  tổ chức lễ ký kết chuyển giao