Phần mềm quản lý công trình, thầu phụ

Quản lý tiến độ, kho, thu chi theo từng công trình trên điện thoại.

Tính năng ưu việt

Quản lý tiến độ

Kế hoạch, dự kiến, tiến độ theo từng hạng mục, công trình.

Quản lý thu chi, thầu phụ

Quản lý tiền lương, máy móc thi công, thầu phụ.

Lên được lãi lỗ từng công trình

Tính giá thành thực tế chính xác. Giúp quản lý rủi ro và dự trù cho công trình tương tự trong tháng sau.

Phần mềm tự động hóa quản lý công trình.

Các tính năng
có thể bạn thích.

Xét duyệt nhanh trên điện thoại

Quản lý kho chặt chẽ

Quản lý CCDC, TSCĐ chính xác

Tự động tính lương và năng suất lao động

Tính giá thành từng công trình

Quản lý tổng thể

Tích hợp đầy đủ.

Phần mềm quản lý ngành xây dựng tích hợp đầy đủ với những ứng dụng hiện tại của Cloudify

Sản xuất

Quản trị công việc và hiệu suất.

Nhân sự, tiền lương

Tính năng suất nhân viên.

Bán hàng

Quản lý bán hàng trực quan.

Kế toán

Tính giá vốn chính xác.

Bắt đầu ngay hôm nay

Tham gia hành trình tự động hóa doanh nghiệp với hơn 1000 người chủ doanh nghiệp như các bạn.

Không cần thanh toán – không hợp đồng

Đăng ký thông tin

Hơn 1000 khách hàng đã số hóa doanh nghiệp thành công cùng Cloudify. Đăng ký trải nghiệm Cloud ERP #1 Việt Nam